card

Paris event hall

2015 оноос хойш үйл ажиллагаа явуулж байгаа.
350 хүртэлх хүн хүлээн авах чадалтай Бүх төрлийн баяр ёслол, хүлээн авалтын үйлчилгээ үзүүлдэг.