card

Triple food factory

Компанийн салбар ресторан, эвент холл болон Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж буй эвент холл, ресторануудын хоолны бэлтгэлийг хийж нийлүүлэх зорилготой бэлтгэл үйлдвэрийн төсөл юм.