card

1-р эмнэлэг өрөө тохижуулалт

Улсын 1 дүгээр төв эмнэлэгийн Гастро-энтерологийн төвийн 7 дугаар өрөөг тохижуулах ажилд бүрэн оролцсон.
2019 4сар