card

Monduct building materials

2008 онд байгуулагдаж барилгын угсралт, барилгын материалын импортын чиглэлээр үйл ажиллагаагаа эхэлж байсан бол өнөөдөр барилгын материалын импорт худалдаа, угсралт, бараа материалын хангамж зэрэг хавсарсан бизнес эрхэлж байна.

Цаашдаа барилгын материалын үйлдвэрийн төсөл хэрэгжүүлхээр зорин ажиллаж байна