card

“Алдар Ёкоминэ сургууль” хичээлийн шинэ жилийн нээлт

“Алдар Ёкоминэ сургууль” хичээлийн шинэ жилийн нээлтийн арга хэмжээг зохион байгуулсан.
2021.09.01