Чанарын бодлого

A- A A+
Чанарын бодлого

Шимлэг агро ХХК нь өөрийн үйл ажиллагаа явуулж буй нутаг дэвсгэрийнхээ хууль эрх зүй, стандарт, дүрэм, журам зааварчилгаанд бүрэн нийцүүлэн ажиллах зохистой чанарын удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлэн хэвшүүлж ажиллана. Манай байгууллага нь MNS ISO 9001:2016 Чанарын менежментийн тогтолцоо болон үйл ажиллагаандаа хамаарах бусад Монгол улс болон олон улсын стандартад нийцэх менежментийн тогтолцоог бий болгож нийт ажиллагсдаараа "чанарыг эрхэмлэсэн соёл"-оо сайжруулахад чиглэнэ ажиллана. Шимлэг агро ХХК нь нийт сонирхогч талуудынхаа эрх ашгийг хамгаалж хүлээлтээс нь давсан бүтээгдэхүүн үйлчилгээг санал болгоно.